• Nauja
RM 760 Tabs. Kilimų valymo tabletės...

RM 760 Tabs. Kilimų valymo tabletės 16 vnt

RM 760 Tabs. Kilimų valymo tabletės 16 vnt

6.295-850.0
Paskutinė prekė
14,38 €
Su mokesčiais

REIKIA PAGALBOS AR KONSULTACIJOS? SUSISIEKITE: +370 695 63334

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 16
Pakuotės vienetas 20
pH 7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 72 / 61 / 141
Produktas
 • Efektyvi giluminio valymo priemonė, skirta tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • iCapsol technologija: nereikia nuskalauti, tad valomi paviršiai netrukus tampa sausi
 • Tirpios valymo priemonės tabletės, padengtos vandenyje tirpstančia plėvele
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
 • Užtikrina grindų švarą
 • Malonus, gaivus aromatas
, 16
, 16
, 16
, 16
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

16 PREKIŲ, KURIOS JUS GALI SUDOMINTI:

Pranešame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai,

kurie užtikrina jūsų naudojimosi kokybę mūsų paslaugomis.