• Nauja
Stiklų valiklio koncentratas RM500,...

Stiklų valiklio koncentratas RM500, 500ml

Stiklų valiklio koncentratas RM500, 500ml

6.295-772.0
Paskutinė prekė
5,65 €
Su mokesčiais

REIKIA PAGALBOS AR KONSULTACIJOS? SUSISIEKITE: +370 695 63334

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Produktas
 • Valo nepalikdamas žymių
 • Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
 • Malonus ir gaivus aromatas
 • Suteikia atsparumo drėgmei
 • Galima naudoti valant rankomis
Stiklų valiklio koncentratas RM500, 500ml
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

16 PREKIŲ, KURIOS JUS GALI SUDOMINTI:

Pranešame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai,

kurie užtikrina jūsų naudojimosi kokybę mūsų paslaugomis.