• Nauja
Vabzdžių valiklis, 500 ml, 500ml

Vabzdžių valiklis, 500 ml, 500ml

Vabzdžių valiklis, 500 ml, 500ml

6.295-761.0
Paskutinė prekė
8,73 €
Su mokesčiais

REIKIA PAGALBOS AR KONSULTACIJOS? SUSISIEKITE: +370 695 63334

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas 8
Svoris (su pakuote) (kg) 0,7
Produktas
  • Aktyvi formulė greitam ir efektyviam vabzdžių pašalinimui
  • Itin švelniai valantis nuo dažų, aliuminio ratlankių
  • Itin efektyvi piemonė
Vabzdžių valiklis, 500 ml, 500ml
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

16 PREKIŲ, KURIOS JUS GALI SUDOMINTI:

Pranešame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai,

kurie užtikrina jūsų naudojimosi kokybę mūsų paslaugomis.